Maatwerksoftware

Ondanks dat er wereldwijd al zeer veel software is geschreven zijn de specifieke wensen van de klant soms dusdanig dat dit niet met bestaande programmatuur kan worden opgelost. Vandaar dat ons bedrijf regelmatig programma’s op maat schrijft.
Maatwerk kent globaal twee categorieën:

1) Gebruik maken van een programmeeromgeving zoals Python en alle functionaliteit zelf schrijven.

2) Gebruik maken van reeds aanwezige functionaliteiten van een platform, zoals FileMaker en dit platform verder configureren d.m.v. maatwerk.

Afhankelijk van de doelstelling zal de ene of andere categorie worden gekozen waarbij ook Opensource ontwikkelingen worden meebeschouwd.

Tegenwoordig zijn er zogenaamde low-code platforms waarbij door het configureren en aan elkaar koppelen van voorgedefinieerde modules software functionaliteit kan worden verkregen.

Informatieanalyse
Als maatwerksoftware moet worden geschreven is het noodzakelijk om eerst een informatieanalyse te verrichten om de benodigde processen in kaart te brengen. Hoe gaan we de gegevens groeperen? Wat verwacht de gebruiker van het systeem? Is snelheid of real-time verwerking vereist? Voor al deze vragen zijn er analysemethoden, zoals bijvoorbeeld NIAM, waardoor er een duidelijke definitie van het te maken systeem ontstaat.

Het is jammer dat er bij veel projecten blijkbaar geen goede informatieanalyse wordt gedaan. Door dit over te slaan wordt er software gecreëerd die nauwelijks voldoet aan de verwachtingen en die bovendien later moeilijk te modificeren blijkt te zijn. Veel ICT-projecten bij de overheid zijn daar een goed voorbeeld van.
Ook schetsen sommige leveranciers een veel te rooskleurig beeld van hun oplossingen. Zij vertellen de klant dat hun software configureerbaar is waardoor allerlei toekomstige wensen eenvoudig kunnen worden gehonoreerd. We weten inmiddels, bijvoorbeeld door de invoering van SAP bij een aantal ziekenhuizen, dat de werkelijkheid toch anders is.

Bij een multinational was er na de invoering van een nieuw ERP pakket een jaar lang een programmeur aanwezig om het een en ander te fine-tunen. Hoe zou u het vinden als er na de aanschaf van een nieuwe auto een jaar lang een monteur, al sleutelend, meerijdt? 

Ergonomie
Wordt een diepgaande informatieanalyse tegenwoordig vaak overgeslagen, aan sommige producten is te zien dat men van ergonomie blijkbaar nog nooit heeft gehoord. Ergonomie is de wetenschap die zich bezighoudt met de interactie van de mens met zijn omgeving, met als doel een optimale afstemming van deze omgeving op de mogelijkheden en beperkingen van de mens.
Anders gezegd: Hoe maak je producten, zoals huizen, auto’s, telefoons, computers, e.d. zo optimaal mogelijk, zodat de mens het fijn vindt er in te vertoeven, het te gebruiken en te bedienen e.d.? Het gaat dan niet alleen om vormgeving maar om al die variabelen die de zintuigen van de mens beïnvloeden, zoals kleur en geluid. Denk bijvoorbeeld aan het signaalrood van een brandweerauto.

Als we met een ergonomische blik de wereld in kijken dan zien we miljoenen ergonomische fouten om ons heen. Dit varieert van een deurknop die dusdanig is gemonteerd dat als je hem vasthoudt bij het dichtrekken je automatisch je hand klemt, tot aan telefoons waarbij bij het indrukken van een druktoets automatisch nabije toetsen ook worden geraakt.
Ook in softwareland zien we veel ergonomische fouten, zoals bij zogenaamde pull-down menu’s die soms tot wel zeven niveaus diep worden uitgevoerd. Of het gebruik van verkeerde kleuren, slecht leesbare lettertypes en schermen bomvol informatie.

In alle gevallen levert een slechte ergonomische omgeving vermoeidheid, stress en irritatie op. Daarom kijkt ons bedrijf ook sterk naar ergonomische aspecten bij de diverse producten van ons vakgebied en zeker bij de creatie van software. Niet alleen is het werken dan prettiger ook de kans op gebruikersfouten neemt af.