Maatwerksoftware

Ondanks dat er wereldwijd al zeer veel software is geschreven zijn de specifieke wensen van de klant soms dusdanig dat dit niet met bestaande programmatuur kan worden opgelost. Vandaar dat ons bedrijf regelmatig programma’s op maat schrijft.
Maatwerk kent globaal twee categorieën:

1) Gebruik maken van een programmeeromgeving zoals Python en alle functionaliteit zelf schrijven.

2) Gebruik maken van reeds aanwezige functionaliteiten van een platform, zoals FileMaker en dit platform verder configureren d.m.v. maatwerk.

Afhankelijk van de doelstelling zal de ene of andere categorie worden gekozen waarbij ook Opensource ontwikkelingen worden meebeschouwd.

Tegenwoordig zijn er zogenaamde low-code platforms waarbij door het configureren en aan elkaar koppelen van voorgedefinieerde modules software functionaliteit kan worden verkregen.

Informatieanalyse
Als maatwerksoftware moet worden geschreven is het noodzakelijk om eerst een informatieanalyse te verrichten om de benodigde processen in kaart te brengen. Hoe gaan we de gegevens groeperen? Wat verwacht de gebruiker van het systeem? Is snelheid of real-time verwerking vereist? Voor al deze vragen zijn er analysemethoden, zoals bijvoorbeeld NIAM, waardoor er een duidelijke definitie van het te maken systeem ontstaat.

Het is jammer dat er bij veel projecten blijkbaar geen goede informatieanalyse wordt gedaan. Door dit over te slaan wordt er software gecreëerd die nauwelijks voldoet aan de verwachtingen en die bovendien later moeilijk te modificeren blijkt te zijn. Veel ICT-projecten bij de overheid zijn daar een goed voorbeeld van.
Ook schetsen sommige leveranciers een veel te rooskleurig beeld van hun oplossingen. Zij vertellen de klant dat hun software configureerbaar is waardoor allerlei toekomstige wensen eenvoudig kunnen worden gehonoreerd. We weten inmiddels, bijvoorbeeld door de invoering van SAP bij een aantal ziekenhuizen, dat de werkelijkheid toch anders is.

Bij een multinational was er na de invoering van een nieuw ERP pakket een jaar lang een programmeur aanwezig om het een en ander te fine-tunen. Hoe zou u het vinden als er na de aanschaf van een nieuwe auto een jaar lang een monteur, al sleutelend, meerijdt? 

Ergonomie
Wordt een diepgaande informatieanalyse tegenwoordig vaak overgeslagen, aan sommige producten is te zien dat men van ergonomie blijkbaar nog nooit heeft gehoord. Ergonomie is de wetenschap die zich bezighoudt met de interactie van de mens met zijn omgeving, met als doel een optimale afstemming van deze omgeving op de mogelijkheden en beperkingen van de mens.
Anders gezegd: Hoe maak je producten, zoals huizen, auto’s, telefoons, computers, e.d. zo optimaal mogelijk, zodat de mens het fijn vindt er in te vertoeven, het te gebruiken en te bedienen e.d.? Het gaat dan niet alleen om vormgeving maar om al die variabelen die de zintuigen van de mens beïnvloeden, zoals kleur en geluid. Denk bijvoorbeeld aan het signaalrood van een brandweerauto.

Als we met een ergonomische blik de wereld in kijken dan zien we miljoenen ergonomische fouten om ons heen. Dit varieert van een deurknop die dusdanig is gemonteerd dat als je hem vasthoudt bij het dichtrekken je automatisch je hand klemt, tot aan telefoons waarbij bij het indrukken van een druktoets automatisch nabije toetsen ook worden geraakt.
Ook in softwareland zien we veel ergonomische fouten, zoals bij zogenaamde pull-down menu’s die soms tot wel zeven niveaus diep worden uitgevoerd. Of het gebruik van verkeerde kleuren, slecht leesbare lettertypes en schermen bomvol informatie.

In alle gevallen levert een slechte ergonomische omgeving vermoeidheid, stress en irritatie op. Daarom kijkt ons bedrijf ook sterk naar ergonomische aspecten bij de diverse producten van ons vakgebied en zeker bij de creatie van software. Niet alleen is het werken dan prettiger ook de kans op gebruikersfouten neemt af.

Sinds het begin is er veel software geschreven voor verschillende disciplines in het bedrijfsleven. Om een indruk te geven van de diversiteit onderstaand een kleine selectie van een aantal projecten.

Adflex - Advertentiepakket krantenbedrijf

Dit pakket is destijds geschreven voor de Stem van Dordt. Zowel mm. contracten als losse plaatsingen van advertenties konden met dit programma worden verwerkt. De facturen werden inclusief acceptgirokaart afgedrukt. De software is geschreven in dBase onder het CP/M besturingssysteem en draaide op een Bullet computer met Wyse terminals. 

Biofeed

Het Biofeedprogramma bestaat uit berekeningssoftware voor de voedingssamenstelling bij druppeldoseersystemen in kassen. Bij het kweken van een gewas hoort een bepaalde voedingsreceptuur. Biofeed rekent met deze gegevens om tot de juiste mengverhouding van de voedingsstoffen te komen. Dit gebeurt zeer nauwkeurig. Zelfs met de ionenbalans wordt rekening gehouden. Als een plant een deel van de voeding niet volledig opneemt kan de software dit corrigeren zodat er geen verspilling optreedt. Van Epenhuysen Chemie, tegenwoordig Univar, was de opdrachtgever.

DBS - Dossierbeheer advocatuur

Het dossierbeheersysteem is in opdracht van een middelgroot advocatenkantoor ontwikkeld. Het is gebaseerd op Lotus Domino c.q. Lotus Notes. Vanuit een dossier kunnen documenten direct met Microsoft Word worden aangemaakt. Externe bestanden kunnen in het dossier worden gesleept en ook rechtstreeks naar het dossier worden gemaild. Door de dossiertarieven te koppelen aan de urenverantwoording worden automatisch facturen gegenereerd. Een Storgrid module zorgt voor automatische distributie van dossierbestanden tussen de diverse devices en werkplekken van een advocaat.

HBStrook

HBstrook is orderverwerkingssoftware voor de productie van waarmerkstrookjes voor kwekerijen. Het geheel werkt volledig in een internetbrowser en is geschreven in Python. Een Apache server en MySQL doen de rest. De software wordt gebruikt door de firma IP Labels en wordt met tussenpozen aangepast vanwege gewijzigde regelgeving en nieuwe productlijnen zoals plantenpaspoorten.

Ikaart

Een van de allereerste projecten was het realiseren van een digitale kaartenbak met de gegevens van alle sprinklerinstallaties in Nederland. Het Bureau voor Sprinklerbeveiliging, destijds onderdeel van de Vereniging van Brandassuradeuren, was de opdrachtgever. Het systeem draaide op een Altos computer met Ampex terminals onder CP/M 2. Het geheel is gebouwd in Dbase.

LoonS

LoonS is een loonpakket voor de schoonmaakbranche. Deze software is geschreven in Clipper en kwam tot stand door reverse-engineering van de bestaande loonstrook en de bijbehorende wettelijke voorwaarden.

Mevo

Mevo levert complete orderverwerking voor meubeldetaillisten. Het hele traject vanaf de offerte tot en met de pakbon en de factuur wordt door Mevo afgehandeld. De verschillende maten en kleuren van een artikel evenals samengestelde- en commissieartikelen vormen voor Mevo geen probleem. De winkels van de groep Slaapvoorlichters waren de eerste gebruikers van dit pakket. Voor projectinrichter Dormaël is een uitgebreidere versie geleverd met ateliermodules voor zonwering, gordijnen en vloerbedekking. 

OD/2 - Orderverwerking Drukkerijen

Met het OD/2 pakket kan de complete orderverwerking voor offsetdrukkerijen worden geautomatiseerd. Zowel bij de calculatie als bij de nacalculatie kan met templateschema’s worden gewerkt. Alle voorkomende werkzaamheden zoals inkoop, productie per pers en nabewerkingen zoals snijden, rillen, stanzen en vergaren zijn in dit pakket ondergebracht. Oorspronkelijk is deze multi-usersoftware in Clipper onder MS-DOS geschreven. Daarbij was het een uitdaging om de uitgebreide informatie van een werkkaart op het beeldscherm te tonen. Dit is elegant opgelost door bij elkaar horende werkzaamheden in verticale secties onder te brengen waarbij softscrolling werd geïmplementeerd. Drukkerij Hijbeek was de opdrachtgever.

Surveillanten Bewakingssysteem

Voor de importeur van Yaesu portofoons is een softwarepakket geschreven wat het mogelijk maakt om bewakers tijdens hun ronde te volgen. Hiertoe werden de portofoons uitgerust met een extra module voor communicatie met zogenaamde PIP’s (passieve identificatiepunten). Mocht een bewakingsronde niet juist of niet binnen het juiste tijdinterval worden afgelegd dan wordt er een alarm gegenereerd. Phillip Morris in Bergen op Zoom was de eerste gebruiker van dit systeem. Later is voor een Huis van Bewaring nog een aanpassing gemaakt die continu loggen op een printer verzorgt.

Tevo

Tevo is een compleet orderverwerkingspakket voor technische handelsondernemingen. De gedetailleerde artikeladministratie is geschikt voor meerdere magazijnen met locatiebeheer en artikelomschrijvingen in andere talen. Tevo kent volledig recursieve samengestelde artikelen en is daarmee heel krachtig. Ook kunnen bouwsteenteksten in de diverse documenten worden gebruikt. Bij een aantal Tevo klanten zijn er aparte aanpassingen gedaan. Zo is er destijds voor WTH Vloerverwarming een koppeling met het IBM System/36 gemaakt.

WCA administratie

De WCA administratie is een softwarepakket voor de inzameling en verwerking van afvalstromen van binnenvaartschepen conform de Wet Chemische Afvalstoffen. Deze software is destijds geïmplementeerd op een schip van Inzamelstation Nijmegen. Het pakket kon de vloeistofmeters van de verschillende tanks uitlezen en dit verwerken in de door de overheid verplicht gestelde documenten. Omdat het om een primeur ging werd de opening verricht door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat mevrouw Nelie Kroes. Aangezien de overheid de regels nog al eens kon veranderen werd de software regelmatig aangepast.