Softwareoverzicht

Sinds het begin is er veel software geschreven voor verschillende disciplines in het bedrijfsleven. Om een indruk te geven van de diversiteit onderstaand een selectie van een aantal projecten.

DBS - Dossierbeheer advocatuur

Het dossierbeheersysteem is in opdracht van een middelgroot advocatenkantoor ontwikkeld. Het is gebaseerd op Lotus Domino c.q. Lotus Notes. Vanuit een dossier kunnen documenten direct met Microsoft Word worden aangemaakt. Externe bestanden kunnen in het dossier worden gesleept en ook rechtstreeks naar het dossier worden gemaild. Door de dossiertarieven te koppelen aan de urenverantwoording worden automatisch facturen gegenereerd. Een Storgrid module zorgt voor automatische distributie van dossierbestanden tussen de diverse devices en werkplekken van een advocaat.

Biofeed

Het Biofeedprogramma bestaat uit berekeningssoftware voor de voedingssamenstelling bij druppeldoseersystemen in kassen. Bij het kweken van een gewas hoort een bepaalde voedingsreceptuur. Biofeed rekent met deze gegevens om tot de juiste mengverhouding van de voedingsstoffen te komen. Dit gebeurt zeer nauwkeurig. Zelfs met de ionenbalans wordt rekening gehouden. Als een plant een deel van de voeding niet volledig opneemt kan de software dit corrigeren zodat er geen verspilling optreedt. Van Epenhuysen Chemie, tegenwoordig Univar, was de opdrachtgever.

WCA administratie

De WCA administratie is een softwarepakket voor de inzameling en verwerking van afvalstromen van binnenvaartschepen conform de Wet Chemische Afvalstoffen. Deze software is destijds geïmplementeerd op een schip van Inzamelstation Nijmegen. Het pakket kon de vloeistofmeters van de verschillende tanks uitlezen en dit verwerken in de door de overheid verplicht gestelde documenten. Omdat het om een primeur ging werd de opening verricht door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat mevrouw Nelie Kroes. Aangezien de overheid de regels nog al eens kon veranderen werd de software regelmatig aangepast.

SBS - Surveillanten Bewakingssysteem

Voor de importeur van Yaesu portofoons is een softwarepakket geschreven wat het mogelijk maakt om bewakers tijdens hun ronde te volgen. Hiertoe werden de portofoons uitgerust met een extra module voor communicatie met zogenaamde PIP’s (passieve identificatiepunten). Mocht een bewakingsronde niet juist of niet binnen het juiste tijdinterval worden afgelegd dan wordt er een alarm gegenereerd. Phillip Morris in Bergen op Zoom was de eerste gebruiker van dit systeem. Later is voor een Huis van Bewaring nog een aanpassing gemaakt die continu loggen op een printer verzorgt.

Eventorganisatie

Voor de pr-afdeling van een middelgroot advocatenkantoor is software geschreven om events te organiseren. Het hele traject van planning, uitnodigingen, herinneringen, badges, parkeerkaarten en bedankjes is in dit pakket ondergebracht. Bijbehorende documenten zoals voor de huur van een locatie of benodigd materiaal kunnen bij het event worden opgeslagen. Een event kan als template dienen voor een nieuw te organiseren event. Het geheel is gebouwd in FileMaker Pro.

Mevo

Mevo levert complete orderverwerking voor meubeldetaillisten. Het hele traject vanaf de offerte tot en met de pakbon en de factuur wordt door Mevo afgehandeld. De verschillende maten en kleuren van een artikel evenals samengestelde- en commissieartikelen worden in Mevo flexibel verwerkt. De winkels van de groep Slaapvoorlichters waren de eerste gebruikers van dit pakket. Voor projectinrichter Dormaël is een uitgebreidere versie geleverd met ateliermodules voor zonwering, gordijnen en vloerbedekking. 

Adflex - Advertentiepakket krantenbedrijf

Dit pakket is destijds geschreven voor de Stem van Dordt. Zowel millimeter-contracten als losse plaatsingen van advertenties konden met dit programma worden verwerkt. De facturen werden inclusief acceptgirokaart afgedrukt. De software is geschreven in dBase onder het CP/M besturingssysteem en draaide op een Bullet computer met Wyse terminals. 

OD/2 - Orderverwerking Drukkerijen

Met het OD/2 pakket kan de complete orderverwerking voor offsetdrukkerijen worden geautomatiseerd. Zowel bij de calculatie als bij de nacalculatie kan met templateschema’s worden gewerkt. Alle voorkomende werkzaamheden zoals inkoop, productie per pers en nabewerkingen zoals snijden, rillen, stanzen en vergaren zijn in dit pakket ondergebracht. Oorspronkelijk is deze multi-usersoftware in Clipper onder MS-DOS geschreven. Daarbij was het een uitdaging om de uitgebreide informatie van een werkkaart op het beeldscherm te tonen. Dit is elegant opgelost door bij elkaar horende werkzaamheden in verticale secties onder te brengen waarbij softscrolling werd geïmplementeerd. Drukkerij Hijbeek was de opdrachtgever.

Tevo

Tevo is een compleet orderverwerkingspakket voor technische handelsondernemingen. De gedetailleerde artikeladministratie is geschikt voor meerdere magazijnen met locatiebeheer en artikelomschrijvingen in andere talen. Tevo kent volledig recursieve samengestelde artikelen en is daarmee heel krachtig. Ook kunnen bouwsteenteksten in de diverse documenten worden gebruikt. Bij een aantal Tevo klanten zijn er aparte aanpassingen gedaan. Zo is er destijds voor WTH Vloerverwarming een koppeling met het IBM System/36 gemaakt.

HBStrook

HBstrook is orderverwerkingssoftware voor de productie van waarmerkstrookjes voor kwekerijen. Het geheel werkt volledig in een internetbrowser en is geschreven in Python. Een Apache server en MySQL doen de rest. De software wordt gebruikt door de firma IP Labels en wordt met tussenpozen aangepast vanwege gewijzigde regelgeving en nieuwe productlijnen zoals plantenpaspoorten.

Ikaart

Een van de allereerste projecten was het realiseren van een digitale kaartenbak met de gegevens van alle sprinklerinstallaties in Nederland. Het Bureau voor Sprinklerbeveiliging, destijds onderdeel van de Vereniging van Brandassuradeuren, was de opdrachtgever. Het systeem draaide op een Altos computer met Ampex terminals onder MP/M 2. Het geheel is gebouwd in Dbase.

LoonS

LoonS is een loonpakket voor de schoonmaakbranche. Deze software is geschreven in Clipper en kwam tot stand door reverse-engineering van de bestaande loonstrook en de bijbehorende wettelijke voorwaarden.