Oplossingsgericht

Soms leveren we bijzondere oplossingen. Een voorbeeld:

Bij een klant stonden voor de productie van waarmerkstrookjes een drietal Printronix hamerbankprinters aangestuurd door evenzovele computers.

Hamerbankprinters zijn snel omdat ze niet letter voor letter afdrukken maar een complete regel ineens.

Het gaat om forse printers met een navenant energieverbruik. In diezelfde werkplaats stonden ook offsetpersen. Nu wilde het geval dat men na de koffietijd deze persen liet tornen om de inkt weer gelijkmatig te verdelen. Dit tornen gaf spanningspieken op het lichtnet die door de hamerbankprinters werden doorgegeven aan de computers, met als gevolg dat de software crashte en het printen stopte. Omdat vanwege de complexe nummering een onderbroken printjob niet zomaar kon worden herstart vanaf het laatste juiste geproduceerde waarmerkstrookje ontstond er schade. Immers de deels geproduceerde batch kon worden weggegooid.

De nummering van de grotere batches was zo ingericht dat voor het snijden de waarmerkstrookjes al op volgorde lagen. Een te printen bladzijde had meerdere strookjes. Het eerste strookje op pagina 1 had dan nummer 1, het eerste strookje op pagina 2 had nummer 2 enz.

Wat nu? De computers op een no-break voeding aansluiten heeft geen zin omdat de storing via de printerkabel kwam. De hamerbankprinters allemaal op een no-break voeding aansluiten werd een vrij dure aangelegenheid gezien het benodigde vermogen. Omdat het puur om spanningspieken ging werd een filter overwogen maar deze zou dan nog wel op maat gemaakt moeten worden. Al brainstormende met een potentiƫle leverancier deed zich een andere mogelijkheid voor: een 1:1 trafo met verzadigde kern. Deze 1:1 trafo heeft een dermate groot magneetveld dat spanningspieken en andere schommelingen sterk worden gedempt. En een dergelijke trafo kon met gemak de hamerbankprinters van stroom voorzien. Na de plaatsing, het ding woog 400 kg., waren de problemen opgelost en bleven ook de kosten binnen de perken.